Søk på haraldsvik.no
Søk på nettVårt nyeste prosjekt er en kjøkkenhage, anlagt våren 2005. Forløpet for kjøkkenhagen var en vellykket runde med dyrkning av økologiske poteter "troll", samt et utvalg av spredte urter og salat som nå blir satt i system. I fremtiden skal det stå selvdyrket mat på bordet, og vi håper å bli bortimot selvforsynt med det mest nødvendige.

Hvorfor vekstskifte?
I økologisk sammenheng er vekstskifte en løsning for dyrkning i takt med naturen. Det grunnleggende prinsippet er veksling i de dyrkede områdene basert på plantesortene, og deres evne til å gi eller ta næring fra jorda.

Plantesortene i en økologisk kjøkkenhage bytter plass i et roterende mønster, slik at forflytningen blir lett å følge fra år til år. Sykdommer som ofte dukker opp etter mange års ensidig dyrkning får da dårlige vilkår. I dette rotasjonsmønsteret veksler man også mellom sorter som bruker opp næringen i jorda (f.eks. potet og korn) og sorter som tilfører næring til jorda (f.eks. kløver og sukkererter). Slik finner man en balanse som verken utarmer jorda eller utsetter grønnsakene for sykdom.

Vår kjøkkenhage er bygget opp av opphøyde kasser, og tilført humus i form av delvis omdannet husdyrgjødsel, kompost og jord. Av flerårige vekster i kjøkkenhagen er asparges, som er plantet direkte i sanden og dekket med tang, og sukkererter, som vokser langs veggen. Lupiner danner en innramming av kjøkkenhagen. Som medlem av ertefamilien samler den nitrogen direkte fra luften gjennom røttene, og er derfor god som jordforbedrer. Les mer her om lupiner.

 
       
Egen hjemmeside? ©2005  Øyvind Haraldsvik